Zapraszamy do kontaktu! Zapraszamy do kontaktu!

Reprezentowanie klientów w sprawach unieważnienia umowy kredytowej 

Rozmowa przy dokumentach

Reprezentujemy Klientów w sprawach unieważnienia kredytów w przypadku konieczności podjęcia ścieżki sądowej. Kompleksowo, profesjonalnie i bezstresowo wspieramy osoby, a nawet firmy obciążone niekorzystnymi zobowiązaniami waloryzowanymi w obcych walutach, jak i też w złotówkach. Szczególną pomoc znajdą u nas frankowicze, dla których przygotowaliśmy cały szereg efektywnych mechanizmów walki z nieuczciwymi kredytodawcami. Przygotowujemy stosowne pisma, obliczamy dokładne roszczenia na podstawie dokumentacji uzyskanej z banku, a także w imieniu klientów wnosimy pozwy do sądów. Nie czekaj zatem na to, aż Twój domowy budżet legnie w ruinie. Powierz nam sprawę i obserwuj, jak heroicznie walczymy o Twoje pieniądze!

O co walczą z bankiem frankowicze?

Pomagamy zarówno frankowiczom w sprawach dotyczących nadal trwających umów kredytowych, jak i osobom, które zakończyły spłacanie swoich zobowiązań.

W pierwszym przypadku wnosimy przede wszystkim o unieważnienie umowy kredytowej lub ewentualnie o jej odfrankowienie, w zależności od indywidualnej sytuacji Klienta. Jakie są różnice między takimi sprawami? 1) Sprawa o unieważnienie umowy kończy się nakazem sądowym uznania przez bank nieważności podpisanych dokumentów. Tym samym kredytobiorca jest zobowiązany do zwrócenia kredytodawcy kwoty wypłaconego kapitału. Bank musi zaś oddać klientowi wszystkie nadpłacone przez niego środki i to wraz z odsetkami!! 2) Odfrankowienie umowy polega na usunięciu z umowy klauzuli indeksacyjnych, co z kolei pozwala odzyskać niesłusznie nadpłacone raty. Odfrankowienie prowadzi też do zmniejszenia salda zadłużenia, które przestaje być zależne od kursu CHF.

Osoby, które zakończyły spłacanie swoich kredytów frankowych, mogą  z naszą pomocą skutecznie domagać się od banku zwrotu wszystkich nadpłaconych środków oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy kredytowej co sprawia, że nasi klienci odzyskują naprawdę duże kwoty.